Telefoane comenzi: 0768.398.398 / 0720.078.178

Politica de confidentialitate

data ultimei actualizări: 07/03/2019


Acesta este un site al CIMS Software SRL. Prin utilizarea site-ului CIMS Software SRL (www.magazinul-meseriasului.ro - numit in continuare "site ") acceptaţi politica de confidenţialitate a datelor, prezentată în cele ce urmează.

Politica de confidenţialitate se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi atunci când vizitaţi acest site.
Scopul acestei politici de confidenţialitate este acela de a vă proteja intimitatea dvs. în spaţiul virtual, iar consecinţele acestui acord se întind asupra tuturor informaţiilor colectate de CIMS Software SRL de la utilizatorii săi.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.magazinul-meseriasului.ro . 

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau îndepărta la liberă alegere porţiuni ale politicii de confidenţialitate. Veţi găsi de fiecare dată ultima variantă a acestei politici la această adresă, împreună cu data ultimei modificări. Această Politică este o completare la oricare alţi termeni şi condiţii aplicabili site-ului.

CIMS Software este conştientă de importanţa protejării informaţiilor colectate despre dvs., în mod special acele informaţii capabile să vă identifice ca individ ("informaţii personale"). Acest document guvernează modul în care colectăm şi utilizăm aceste informaţii. Această politică ar trebui verificată periodic pentru a fi la curent cu orice modificări.

SC CIMS Software SRL prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR).

Informaţii colectate
Informaţiile pe care le colectăm diferă în funcţie de modul în care folosiţi site-ul. Este posibil să utilizaţi site-ul fără a fi nevoie să ne furnizati informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca:

 • nume si prenume
 • adresa de e-mail
 • adresa de domiciliu sau de livrare
 • numere de telefon, etc.

Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză trimiterea lor către noi în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului. Ne angajăm ca în fiecare pagină unde vă cerem aceste informaţii să punem un link (o legătură) către acest document, pentru a-l putea consulta ori de câte ori este nevoie.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC CIMS Software, iar contul creat va fi șters automat.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC CIMS Software SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

În plus faţă de informaţiile personale, sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajuta să întelegem mai bine cum este folosit site-ul şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile.

Utilizarea informaţiilor
CIMS Software va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii dv. privind situatia contului, privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si a serviciilor oferite.
CIMS Software SRL nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date, trimitand un e-mail pe adresa: office [at] magazinul-meseriasului [dot] ro .

Scopurile și temeiurile de prelucrării

1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC CIMS Software SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC CIMS Software SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC CIMS Software SRL, definit în cuprinsul Condițiilor de utilizare: www.magazinul-meseriasului.ro/conditionsofuse . Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC CIMS Software SRL.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC CIMS Software SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea [deținătorul website-ului] de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC CIMS Software SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC CIMS Software SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC CIMS Software SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC CIMS Software SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC CIMS Software SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, SC CIMS Software SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC CIMS Software SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC CIMS Software SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de produse sau servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC CIMS Software SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, dar numai cand autoritatile publice sau locale o cer in baza unui mandat etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC CIMS Software SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC CIMS Software SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC CIMS Software SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC CIMS Software SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC CIMS Software SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC CIMS Software SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al [deținătorul website-ului]sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC CIMS Software SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office [at] magazinul-meseriasului [dot] ro

Accesul la informaţii
Ne vom strădui să luăm orice măsuri rezonabile pentru protecţia oricărei informaţii despre dvs., şi să menţinem aceste informaţii corecte şi la zi. Oricând veţi descoperi informaţii incorecte despre dvs. ne puteţi contacta pentru a le corecta.

În afară de aceasta, angajaţii noştri şi furnizorii de servicii legate de/asociate cu sistemele noastre de informaţii sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror informaţii personale aflate în posesia noastră.

Legături către alte site-uri
Noi furnizăm legături către site-uri în afara site-urilor noastre, precum şi către site-uri terţe. Aceste site-uri nu sunt controlate de noi şi noi nu ne vom asuma răspunderea pentru comportarea firmelor care sunt în legătură/asociate cu site-ul nostru. Înainte de a face cunoscute informaţiile dvs. personale pe orice alte site-uri vă sfătuim să parcurgeţi termenii şi condiţiile utilizării acelor site-uri precum şi specificaţiile lor de securitate.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: www.magazinul-meseriasului.ro/cookies


Probleme sau întrebări
Orice probleme legate de site-urile noastre vor fi luate în serios şi vom încerca să le rezolvam. Pentru orice alte întrebari legate de politica noastră de securitate a datelor, sau dacă aveţi probleme sau reclamaţii, vă rugăm să ne contactaţi:
CIMS Software SRL
Sos. Colentina nr.26, sector 2
021181, Bucuresti
CUI: RO17116230
Reg.Com: J40/530/2005
Telefon: 0768.398.398 (Telekom), 0720.078.178 (Vodafone), 031.432.82.40 (DigiTel)
E-mail: office [at] magazinul-meseriasului [dot] ro